IX Kielecka Dycha

04-10-2020

Zapisy ruszają 24.08.2020 o godz. 8:00

ORGANIZATOR:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, ul. L. Drogosza 2,
tel. 41 367-67-18 w. 941/942, 664-920-603; 600-224-404; email: marketing@mosir.kielce.pl

2. Kielecki Klub Lekkoatletyczny

3. BBM

Adres Biura Zawodów: