MTBCrossMaraton PIEKOSZÓW

20-06-2021
Biuro Zawodów :tel 500-262-083

Biuro Zawodów - plac przy Remizie OSP Piekoszów ul.Kolejowa

czynne w dniu zawodów 20 czerwca 2021 r od godz.9,00 (zapisy, wydawanie numerów startowych)